Yayın Tarihi: 22.11.2023 09:07

2023 yılı sonu yaklaşması ve yılsonu işlemlerinin sağlıklı yapılabilmesi amacı ile projelerden yapılan alımlara ilişkin bekletilen fatura ve benzeri ödeme işlemlerine tabi dokümanların 14 Aralık 2023 tarihine kadar  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

Projelere ilişkin harcamalara esas ödeme konuları, mal ve malzemelere ilişkin faturalar, taşınır işlem dokümanları, görevlendirmelere ilişkin yolluk bildirimleri, Açık avanslardan oluşmaktadır.

NOT 1: 2023 yılı bitmesi sebebi ile projeler üzerinden açılan avanslar muhakkak kapatılmalıdır.

NOT 2: Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin kesilen faturaların 14 Aralık 2023 tarihinden sonra Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ulaşması durumunda 2024 yıl mali işlemlerin açılmasından sonra işlemleri yapılabilecektir.