BİRİM YÖNETİCİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şükran OĞUZOĞLU

İDARİ PERSONEL

Şube Müdürü Himmet KARAHAN

Tekniker Zafer BAKIRLI

Memur Büşranur DALDAL

İÇ PAYDAŞLAR

-Akademik Personel

-İdari ve Teknik Personel

-Lisansüstü Öğrenciler

DIŞ PAYDAŞLAR

-Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TÜBİTAK

-Tarım ve Orman Bakanlığı

-Isparta Ticaret ve Sanayi Odası - ITSO

-Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı - BAKA

-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı - KOSGEB

1.

Öneri Birimi / Kaynak: BAP Komisyon Toplantısı

Öneri Tarihi: 26.01.2023

Öneri / Gerekçe : Uygulama Esaslarının Güncellenmesi

İyileştirme: Lisansüstü Tez Projelerinin proje çeşitliliği ve bütçelerinin artırılması kararlaştırılmıştır. Uygulama Esaslarına eklenerek yayınlandı.

İyileştirme Tarihi: 23.02.2023

2.

Öneri Birimi / Kaynak: BAP Komisyon Toplantısı

Öneri Tarihi: 26.01.2023

Öneri / Gerekçe : Uygulama Esaslarının Güncellenmesi

İyileştirme: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Lisansüstü Tez Projeleri 2022 Uygulama Esaslarında belirtilen proje için gerekli belgeler içinde proforma fatura veya teklif formu yükleme şartı kaldırıldı.

İyileştirme Tarihi: 23.02.2023

3.

Öneri Birimi / Kaynak: BAP Komisyon Toplantısı

Öneri Tarihi: 26.01.2023

Öneri / Gerekçe : Uygulama Esaslarının Güncellenmesi

İyileştirme: Yayın şartı olan Projeler için yayın şartının yerine getirilme süresi proje bitiş tarihinden itibaren 2 yıl yerine 3 yıl olarak düzenlendi.

İyileştirme Tarihi: 23.02.2023

4.

Öneri Birimi / Kaynak: BAP Komisyon Toplantısı

Öneri Tarihi: 26.01.2023

Öneri / Gerekçe : Uygulama Esaslarının Güncellenmesi

İyileştirme: Münferit proje türüne dönüştürülen lisansüstü tez projelerinde aranan yayın şartı kaldırıldı.

İyileştirme Tarihi: 23.02.2023

5.

Öneri Birimi / Kaynak: BAP Komisyon Toplantısı

Öneri Tarihi: 26.01.2023

Öneri / Gerekçe : Uygulama Esaslarının Güncellenmesi

İyileştirme: Lisansüstü tez Projeleri kapsamında Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları kaleminin Toplam proje bütçesinin %54,50si kadar talep alınabilirken bu oran %70 oranına yükseltildi.

İyileştirme Tarihi: 23.02.2023

6.

Öneri Birimi / Kaynak: BAP Komisyon Toplantısı

Öneri Tarihi: 26.01.2023

Öneri / Gerekçe : Uygulama Esaslarının Güncellenmesi

İyileştirme: Lisansüstü Tez Projelerinde Kırtasiye Baskı ve Cilt giderleri için maksimum 1.000,00TL destek verilebilirken bu tutar 2.500,00TL na yükseltildi.

İyileştirme Tarihi: 23.02.2023

7.

Öneri Birimi / Kaynak: BAP Komisyon Toplantısı

Öneri Tarihi: 26.01.2023

Öneri / Gerekçe : Uygulama Esaslarının Güncellenmesi

İyileştirme: Lisansüstü tez Projeleri kapsamında Yolluk ve Yevmiye kaleminin Toplam proje bütçesinin %18,86sı kadar talep alınabilirken bu oran %70 oranına yükseltildi.

İyileştirme Tarihi: 23.02.2023

8.

Öneri Birimi / Kaynak: BAP Komisyon Toplantısı

Öneri Tarihi: 26.01.2023

Öneri / Gerekçe : Uygulama Esaslarının Güncellenmesi

İyileştirme: Lisansüstü tez Projeleri kapsamında Hizmet Alımları kaleminin Toplam proje bütçesinin %21,97si kadar talep alınabilirken bu oran %70 oranına yükseltildi.

İyileştirme Tarihi: 23.02.2023

9.

Öneri Birimi / Kaynak: BAP Komisyon Toplantısı

Öneri Tarihi: 26.01.2023

Öneri / Gerekçe : Uygulama Esaslarının Güncellenmesi

İyileştirme: Lisansüstü tez Projeleri kapsamında Demirbaş, Makine ve Teçhizat Alımları kaleminin Toplam proje bütçesinin %4,67si kadar talep alınabilirken bu oran %70 oranına yükseltildi.

İyileştirme Tarihi: 23.02.2023

10.

Öneri Birimi / Kaynak: BAP Komisyon Toplantısı

Öneri Tarihi: 26.01.2023

Öneri / Gerekçe : Uygulama Esaslarının Güncellenmesi

İyileştirme: Lisansüstü tez Projeleri kapsamında Bakım ve Onarım Giderleri kaleminin Toplam proje bütçesinin %4,67si kadar talep alınabilirken bu oran %70 oranına yükseltildi.

İyileştirme Tarihi: 23.02.2023

12.

Öneri Birimi / Kaynak: BAP Komisyon Toplantısı

Öneri Tarihi: 23.02.2023

Öneri / Gerekçe : Uygulama Esaslarının Güncellenmesi

İyileştirme: Lisansüstü Tez Projelerinde Ara Rapor verilme süresi 6 ay dan 12 ay süreye çıkarılmıştır.

İyileştirme Tarihi: 13.04.2023

13.

Öneri Birimi / Kaynak: BAP Komisyon Toplantısı

Öneri Tarihi: 24.10.2023

Öneri / Gerekçe : Uygulama Esaslarının Güncellenmesi

İyileştirme: Lisansüstü Tez Projelerinde proje yürütücüsü tarafından yıl içerisinde "1 Yüksek Lisans Tez Projesi veya 1 Doktora Projesi" başvurusu yapabilir ibaresi "1 Yüksek Lisans Tez Projesi ve 1 Doktora Proje başvurusu yapabilir" ibaresi ile değiştirilerek proje başvurularına teşvik edilmiştir.

İyileştirme Tarihi: 25.10.2023

 

Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL

Rektör

Prof. Dr. Murat ÖZTÜRK

Rektör yardımcısı

Prof. Dr. Recep KÜLCÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) Koordinatörü

Prof. Dr. Abdullah SÜTÇÜ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Hasan ALKAN

Orman Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Deniz YILMAZ

Ziraat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Reşat SELBAŞ

Teknoloji Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ömer Kürşad TÜFEKÇİ

Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mahmut DEMİR

Turizm Fakültesi Dekanı

Volkan GÜLER

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı(BAKA) Genel Sekreteri

Metin ÇELİK

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı