Vizyon

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin vizyonu “Teknolojik imkanlarla donatılmış, bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına uygulayan, üretmeyi bilen ve tüm imkanları etkin, ekonomik ve verimli kullanan bir uygulamayla Üniversite Birimlerinin yaptığı bilimsel araştırmanın kalitesini yükseltmektir.”

Misyon

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Bilimsel Araştırma Projelerinin idari ve mali işlemlerini mevcut yasal düzenlemeler ve kaynaklar doğrultusunda gerçekleştirmek, üniversitenin etkinliği, gelişmiş araştırma yapısının oluşturulması ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamaktır. Birimimizin bütçesinin hazırlanması, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Destekli (CSBB) Projeler, Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP/AFAD) Projeleri, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Projeleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK) Projeleri, Ankara Kalkınma Ajansı Projeleri, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) projeleri, diğer proje verebilen kurum dışı kurumlarca destek verilen projeler ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul edilen Bilimsel Araştırma Projelerinin yazışmaları, takibi, faaliyet raporlarının hazırlanması, projeler dâhilinde, öğrenci burs ödemeleri, proje çalışanları ödemeleri, yolluk görevlendirmeleri ve ödemeleri, her türlü mal ve hizmet alımının yurtiçi ve yurtdışı satın alımları ve ödemelerini mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirerek, üniversitemizin bilimsel anlamda topluma liderlik yapabilecek, milli, manevi, kültürel ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek; öncü araştırmalarla bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkı sağlamayı görev edinmektir.