26 Mart 2019 Salı

BAP

Bilgilendirme:

 

** Proje başvurularında Proje Teklif ve Değerlendirme Formunun yanısıra ayrıca Bütçe Detay Formunun da doldurulması gerekmektedir. Bütçe Detay Formu elektronik ortamda (CD, usb bellek vb.) ISUBÜ BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir.

 

** Ana Harcama Kalemleri olan 03.2, 03.3, 03.5, 03.7 ve 06.1 kodlarına ait detaylara Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber'den ulaşılabilir.

BAĞLANTILAR

HABERLER

AKADEMİK PERSONEL

İDARİ PERSONEL