15 Eylül 2019 Pazar

BAP

 

Bilgilendirme:

 

** Proje başvurularında Proje Teklif ve Değerlendirme Formunun yanısıra ayrıca Bütçe Detay Formunun da doldurulması gerekmektedir.

 

Başvuru Dosyasında bulunması gerekenler;

 

1. Proje Teklif ve Değerlendirme Formu (Basılı Kopyası ve Elektronik Hali)

 

2. Bütçe Detay Formu (Excel Dosyasının Elektronik Hali)

 

3. Kaynaklar (Proje Teklif ve Değerlendirme Formuna eklenecek)

 

4. Yürütücü ve Öğrencinin Özgeçmişleri (Basılı Kopya)

 

5. Proforma Faturalar, Teknik Şartname vb. (Basılı Kopya)

 

6. Öğrencinin dönemini gösterir güncel transkript (Basılı Kopya)

 

Not: Dosyaların elektronik kopyaları CD, USB Bellek vb. ile teslim edilmelidir.

 

** Ana Harcama Kalemleri olan 03.2, 03.3, 03.5, 03.7 ve 06.1 kodlarına ait detaylara Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber'den ulaşılabilir.

 

BAĞLANTILAR

AKADEMİK PERSONEL

İDARİ PERSONEL