Desteklenen 2020/2 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri (BTAP)

18 Aralık 2020 Cuma 10:47 tarihinde eklendi | 3349 defa okundu

Hakem süreçleri sonrasında desteklenmesine karar verilen 2020/2 Dönem Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri (BTAP) aşağıda listelenmiştir.

 

Proje Yürütücüsü Fakülte / MYO Proje Adı
Prof. Dr. Ahmet ERTEK Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar
Yüzeyaltı Damla Sulamada Kısıntılı ve Fasılalı Sulama Uygulamalarının Toprakta Su Dağılımına ve Çörek Otunun (Nigella Sativa L.) Su Tüketimi ve Verimine Etkisi
Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri İstilacı tür Çakıl balığı, Peseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)’ nın farklı sucul ekosistemlerdeki üreme özelliklerinin
araştırılması
Dr. Öğr. Üyesi Hatice VAROL ÖZKAVAK Teknik Bilimler MYO Makine ve Metal Teknolojileri Yüzey Sertleştirme İşleminde Bilyeli Dövmenin Mekanik Özellikler, Artık Gerilme Profili ve Difüzyon Karakteristiğine Etkisinin Deneysel İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YAZICI Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Çevre
Koruma Teknolojileri
Süperparamanyetik Nanokompozit Partiküller ile Sulu Çözeltide ve Gerçek Atıksularda Fosfor Gideriminin ve Geri Kazanımının İncelenmesi
Prof. Dr. İsmail KARACA Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
Entomopatojen ve mikorizal funguslarla domates güvesi ve Fusarium solgunluğu mücadelesi
Prof. Dr. Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji
24-epibrassinolid Uygulamalarının Siyah Banotu (Hyoscyamus niger)’na ait Hücre Kültürlerinde Tropan Alkaloidleri ile Fenolik Bileşiklerin Üretimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ARAS AŞCI Gelendost Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı Gülhatmi Çiçeği (Alcea rosea L.)’nde Fenolik Bileşik Miktarı ile Antiradikal ve Antioksidan Aktivite Bakımından Alternatif Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve En Uygun Ekstraksiyon Yönteminin Belirlenmesi
Prof. Dr. Recep AY Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
Abamectin+spiromesifen karşımı ile selekte edilen Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) popülasyonunda abamectin+spiromesifen karışımına direnç gelişimi, biyokimyasal ve moleküler direnç mekanizmalarının belirlenmesi
Prof. Dr. Reşat SELBAŞ  Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Fotovoltaik Tekstil Geliştirilmesi
Doç. Dr. Sibel YORULMAZ Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
İki Predatör Akar, Neoseiulus californicus ve Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)'in Seleksiyon ve Tarla Popülasyonlarında Primicarb Direncinin ve Asetilkolinesteraz Mutasyonlarının Belirlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem KARAHANÇER Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Titanyum dioksit ve kalsiyum karbonat nano partiküllerle modifiye edilmiş bitüm kullanılarak Ultra Viyole (UV) ışınlarını yansıtan asfalt kaplamaların performansının araştırılması
Dr. Öğr. Üyesi Tuna GÖKSU Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Geniş Bant Aralıklı Yarıiletkenlerle Tasarlanmış Çift Aktif Köprü Çeviricilerin Sebep Olduğu Elektromanyetik Girişimin Tespiti ve Çevresel Etkilerinin Azaltılması İle Verimliliğin Artırılması
Prof. Dr. Veli UYGUR Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimleri ve Bitki Besleme
Tarımsal Uygulamaların Isparta İli Elma Bahçesi Topraklarındaki Bakır ve Çinko Fraksiyonlarına Etkisinin Kademeli Ekstraksiyonla Belirlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Zehra BABALIK Atabey MYO
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Üzüm Posası Atıklarında Fenolik Bileşik Üretiminin Artırılması: Yanıt Yüzey Yöntemi ile Ekstraksiyon Öncesi Enzim Uygulamalarının Optimizasyonu