Desteklenen Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri (BTAP)

12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:38 tarihinde eklendi | 2110 defa okundu

Hakem süreçleri sonrasında desteklenmesine karar verilen Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri (BTAP) aşağıda listelenmiştir.

Proje Yürütücüsü Fakülte/MYO Proje Adı
Adnan Nurhan YILDIRIM Ziraat Fakültesi Organik Elma Bahçesinde Farklı Bitki Büyüme Düzenleyici Materyal Kullanımının Verim, Kalite ve Biyokimyasal İçerikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Arif ŞANLI Ziraat Fakültesi Bazı Uçucu Yağların Ayçiçeğinde Kuraklık Stresi Koşullarında Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikler ile Tane Verimi ve Kalitesine Etkileri
Bekir ŞAN Ziraat Fakültesi Farklı Organik Materyal Uygulamalarının Kirazda Verim, Kalite ve Biyokimyasal İçerik Üzerine Etkileri
Derya ERBAŞ Ziraat Fakültesi Farklı Kapsaisin Uygulamalarının Kapya Tipi “Bellisa RZ F1” Biber Çeşidinde Depolama Boyunca Kalite Değişimine Etkisi
Didem AKPINAR KANKAYA Gelendost MYO Farklı Gıdalardan İzole Edilen Laktobasillerin Güvenlik Değerlendirmesi
Habil Uğur KOCA Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Scorpaenidae Familyasına Ait Akdeniz (Antalya, Türkiye) Bölgesi Türlerinin Populasyon Yapısı
Hüseyin FAKİR Orman Fakültesi Isparta İlinde Doğal Yayılış Gösteren Ölmez Çiçeği (Helichrysum spp.) Taksonlarının Bazı Botanik Özellikleri ve Aktüel Tür Dağılımı ile Tarımsal Performanslarının Belirlenmesi
Mehmet Ali KOYUNCU Ziraat Fakültesi Kombineli Olarak Kullanılan Ozon ve Düşük Doz Fungusit Uygulamalarının Washington Navel Portakal Çeşidinin Depolanma Süre ve Kalitesi Üzerine Etkisi
Osman GÖKDOĞAN Ziraat Fakültesi Isı Depolama Malzemesi ile Bütünleşik Hava Isıtıcılı Güneş Kollektörünün Geliştirilmesi
Öznur DİLER Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir Gölü ve Karacaören 2 Baraj Gölünde Endokrin Bozucu Bisfenol A (BPA)’nın Balık ve Su Örneklerindeki Dağılım ve Biyokonsantrasyonlarının Tespiti
Pelin ALABOZ Ziraat Fakültesi Toprak Agregat Stabilitesi için Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
Recep KÜLCÜ Ziraat Fakültesi Ülkemizin Hayvancılık İşletmeleri için Tasarlanmış Yerli Kompostlaştırma ve Kompost Çayı Proses Kontrol Cihazının Geliştirilmesi ve Prototip Ölçekte Üretilmesi
Sabri ERBAŞ Ziraat Fakültesi Göller Yöresinde Kültürüne Başlanan Altın Otu Bitkisinin Tarımsal Potansiyelinin ve Endüstriyel Değerinin Belirlenmesi
Serkan ÖZKAYA Ziraat Fakültesi Süte ilave edilen katran ardıcı (Juniperus oxycedrus) aromatik suyunun holstein buzağıların gelişimi, kan metabolitleri, oksidatif stres ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri
Yalçın BOZKURT Ziraat Fakültesi Besi Sığırlarında Performans, Karkas ve Et Kalite Özelliklerinin Arttırılmasında Öğütülmüş Üzüm Çekirdeğinin Antioksidan Etkilerinin Araştırılması