25 Ekim 2020 Pazar

2019 Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Tez Proje Başvuruları

03 Ekim 2019 Perşembe 13:46 tarihinde eklendi | 549 defa okundu

Güz Dönemi Lisansüstü Tez Proje Başvuruları çevrimiçi olarak elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru yapılacak web adresi en yakın zamanda duyurulacaktır. Başvurulara ilişkin bazı önemli hususlar aşağıda belirtilmiş olup kapsamlı açıklamalar “2019 Yılı Uygulama Esasları” ve “ISUBÜ BAP Uygulama Yönergesi”nde yer almaktadır. 

·         Lisansüstü tez proje başvuruları 15 Ekim 2019 – 1 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

·         Yüksek Lisans Tez Projelerinde en fazla 4. dönemin sonuna kadar, Doktora/Sanatta Yeterlilik Projelerinde ise en fazla 8. dönemin sonuna kadar olan öğrenciler destek alabilir. Bir başka ifadeyle; 5. dönem ve üstü yüksek lisans, 9. dönem ve üstü doktora öğrencileri desteklenmez.

·         Lisansüstü tez projelerinde, proje yürütücüsü olarak yılda 1 projeye başvuru yapılabilir.

·         Doktora Tez Projelerine başvurabilmek için aynı tez konusu ile TÜBİTAK ARDEB Araştırma Projeleri veya TAGEM, Avrupa Birliği ve Bakanlık Destekleri gibi kurum dışı kaynaklarla desteklenen projeler kapsamında yürütücü olarak proje başvurusu gerçekleştirmiş ve başvurusunun biçimsel incelemeyi geçerek bilimsel değerlendirmeye alınmış olması gerekir.

·         Öğrenci tez döneminde olmalı ve tez başlığı ile proje başlığı aynı olmalıdır.

·         Destek üst limitleri KDV dahil; Yüksek Lisans Tez Projesi: 4000 TL, Doktora Tez Projesi: 6000 TL’dir

·         Makine-teçhizat-bakım kaleminden yapılacak harcama talepleri, proje bütçesinin %14’ünü (Yüksek Lisans 560 TL – Doktora 840 TL) geçmemelidir (harcama kalemi kodu: 03.7 ve 06.1).

·         Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kaleminden yapılacak alımlar, proje bütçesinin %62’sini (Yüksek Lisans 2480 TL – Doktora 3720 TL) geçmemelidir (harcama kalemi kodu: 03.2). Kırtasiye gideri olarak (Kırtasiye, Baskı ve Cilt) Yüksek Lisans ve Doktora Tez Projelerinde en fazla 1000 TL ödenek ayrılabilir ve bu tutar Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kalemine ayrılan tutarın içindedir (harcama kalemi kodu: 03.2.1.01 ve 03.2.1.05).

·         Hizmet alımları kaleminden yapılacak alımlar, proje bütçesinin %20’sini (Yüksek Lisans 800 TL – Doktora 1200 TL) geçmemelidir (harcama kalemi kodu: 03.5). Lisansüstü tez projelerinde sempozyum katılım bedeli başvurulan proje bütçesinin %20’sini geçemez.

·         Araştırma amaçlı yolluk ve gündelik giderlerinin karşılanması için Yolluklar harcama kaleminden (Harcama kalemi kodu: 03.3) yapılacak başvurular proje bütçesinin %4'ünü (Yüksek Lisans 160 TL – Doktora 240 TL) geçmemelidir.

·         Projeler kapsamında tablet, dizüstü / masaüstü bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri gibi benzer kategorilerdeki cihazlar için destek sağlanmaz.