“ISUBÜ-COVID-19: Salgının Neden Olduğu Sorunlara Sosyal, Beşeri ve Teknik Çözümler” Proje Çağrısı

22 Mayıs 2020 Cuma 10:39 tarihinde eklendi | 2350 defa okundu

2019 yılının sonlarında insanlara bulaşan ve 2020 yılının ilk aylarında pandemi oluşturarak, ülkemiz ve tüm dünyanın çözmesi gereken bir soruna dönüşen Yeni Koronavirüs Hastalığının (COVID-19) yarattığı sağlık, ekonomi ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini çözme konusundaki arayışlar hızla devam etmektedir. ISUBÜ-BAP birimi, bilimsel ve toplumsal sorumluluğumuzun gereği olarak, üniversitemizin yetişmiş insan gücü ve teknolojik altyapısını bu sorunun çözümü doğrultusunda etkin bir şekilde kullanmak amacıyla, “ISUBÜ-COVID-19: Salgının Neden Olduğu Sorunlara Sosyal, Beşeri ve Teknik Çözümler ”başlıklı özel bir çağrı başlatılmıştır. Çağrının ayrıntıları aşağıdaki gibidir.

Çağrının Amacı: Yeni Koronavirüs Hastalığının (COVID-19) meydana getirdiği sorunlara; sağlık, fen ve sosyal bilimlerin yöntemlerini kullanarak çözümler geliştirmek.

Çağrının Kapsamı: Çağrı kapsamında; medikal ürünlerin geliştirilmesi, dezenfeksiyon yöntem ve sistemlerinin üretilmesi, salgının yayılma etkisini azaltacak teknik ve sistemlerin geliştirilmesi, Yeni Koronavirüs Hastalığının (COVID-19) etkilediği sektörlerin sorunlarının çözümü, salgının toplumsal ve psikolojik etkilerini azaltıcı yaklaşımlar geliştirme doğrultusunda önerilen projelere destek verilecektir. Durum tespiti ve altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmeyecek ve disiplinlerarası yapıdaki önerilere öncelik verilecektir.

Başvuru Tarihleri: 27/05/2020-12/06/2020

Proje Süresi: 6 ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 100.000 TL

 

“ISUBÜ-COVID-19: Salgının Neden Olduğu Sorunlara Sosyal, Beşeri ve Teknik Çözümler” Proje Çağrısına Özel Uygulama Esasları

1.       Çağrı kapsamında güdümlü proje formu doldurulacaktır.

2.       Başvurular 27/05/2020 tarihinde alınmaya başlanacak ve 12/06/2020 tarihinde saat 23:59’da sistem kapanacaktır.

3.       Proje süresi en fazla 6 aydır.

4.       Proje bütçesi üst sınırı 100.000 TL’dir.

5.       Proje başvuruları bapsts.isparta.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

6.       Feragat formu, hak sahipliği formu, etik kurul onayı ve proforma faturalar projenin desteklenme kararı sonrasında talep edilecektir. Proje başvurusu sırasında yüklenmesine gerek yoktur.

7.       Proje çağrısı kapsamında sempozyum, toplantı ve kurs gibi giderler karşılanmayacaktır.

Diğer konularda, “ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ GÜDÜMLÜ PROJE (GDP) 2020 YILI PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI” geçerlidir.